Dynamicky riadené križovatky

Dopravná kongescie (zápchy, kolóny), časové straty, nervozita, kolízie, dopravné nehody. Týmito neduhmi trpí dopravná infraštruktúra v sídlach. Príčinou je nedostaočná a nedostatočne fungujúca zastaralá infraštruktúra. Súčasné technológie však umožňujú dosiahnuť maximálnu efektivitu v dopravne exponovaných uzloch tak, že znižujú časové straty na minimum. Problematike sa intezívne venujeme už niekoľko rokov. Viac informácií nájdete v tejto sekcii už čoskoro.