Prečo woonerf?

Našim cieľom je navrhovať také dopravné riešenia, ktoré sú kompetentné v rámci bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

Projektovanie „woonerf“ je z hľadiska našej filozofie a s ohľadom na priestorové usporiadanie, význam a charakter dopravy možné v každom dopravnom priestore. Osvedčená väčšia zodpovednosť projektanta za konkrétne riešenie, ktoré sú v súlade s požiadavkami zainteresovaných účastníkov (obstarávateľmi, investormi, správcami, miestnymi úradmi, odborom dopravnej polície PZ, a i.) prináša aj zvýraznenie ochrany životného prostredia a kvality života v sídlach.

Výskumy na rôznych prípadových štúdiách v Európe prezentujú „woonerf“ ako systém s priaznivým vplyvom na životné prostredie a život obyvateľov danej lokality.

Táto „idea“ riešenia dopravného priestoru je našou hlavnou „filozofiou“ od samého začiatku pôsobenia v oblasti projektovania dopravných stavieb, pretože v našich podmienkach sa na tieto atribúty kladie príliš malý dôraz, čoho výsledkom sú pomerne strohé technické riešenia zvyčajne už vo vopred vymedzenom resp. obmedzenom dopravnom priestore, čím sa oberáme o možnosť socializácie, estetizácie a zvyšovania úrovne tolerancie voči všetkým účastníkov cestnej premávky.