Aktuality

Upgrade, optimalizácia a zefektívnenie procesov

Kľúčovým kritériom, podľa ktorého sa v súčasnosti zákazník rozhoduje pri výbere projektovej firmy sa stala výlučne cena. Len vo výnimočných prípadoch spolurozhodujú aj iné kritéria ako kvalita, skúsenosti, prozákaznícky prístup a celková pridaná hodnota. Toto uvádzajú analýzy stavebného sektora.


Začiatkom roka sme spustili procesy smerujúce k ďalšiemu rozvoju firmy:
- upgrade a aktualizácia softvérového a hardvéroveho vybavenie na súčasne najmodernejšie štandarty fungujúce vo vyspelých krajinách
- zvýšenie efektivity procesov a tokov dát v rámci projektovej a inžinierskej činnosti
- v rámci pracovných procesov vytváranie ešte väčšieho priestoru na odbornú a tvorivú zložku činnosti a automatizaciu opakovaných a monotónnych činností
- rozšírenie činnosti a špecializácia na odborné činnosti, kde u konkurencie dlhodobo sledujeme negatívny trend návrhu nevhodných až zlých technických riešení s ťažkými dopadmi na ekonomicku efektivitu stavieb ako aj zníženú užívateľsku hodnotu.

Cieľom týchto krokov je:

- zvýšenie flexibility pri požiadavkách na zmeny v procese tvorby projektovej dokumentácie

- zníženie časovej náročností procesov a činností

- zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovaných služieb

- celkový kvalitatívny prínos do procesu tvorby projektovej dokumentácie a následne aj realizovaného stavebného diela

Pevne veríme, že týmto naplníme požiadavky a potrieby zákazníkov a celkovo prispejeme k zvýšeniu kvality stavieb a všeobecnej spokojnosti ich užívateľov. Analýze výsledkov sa budeme venovať o rok.

Zoznam aktualít

Implementovali sme najnovšie projektové technológie na 3D projektovanie dopravných stavieb pre efektívnejšie a optimálnejšie návrhyImplementovali sme najnovšie projektové technológie na 3D projektovanie dopravných stavieb pre efektívnejšie a optimálnejšie návrhy

Rozšírenie predmetu činnosti podnikania o posudzovanie vplyvov na životné prostredieRozšírenie predmetu činnosti podnikania o posudzovanie vplyvov na životné prostredie
22.7.2014
Upgrade, optimalizácia a zefektívnenie procesovUpgrade, optimalizácia a zefektívnenie procesov
7.7.2014
Kľúčovým kritériom, podľa ktorého sa v súčasnosti zákazník rozhoduje pri výbere projektovej firmy sa stala výlučne cena. Len vo výnimočn&yacu ... čítajte viac
Web stránkyWeb stránky
14.2.2014
Spustilil sme novú web stránku našej spoločnosti.
Nové logo a firemná identitaNové logo a firemná identita
1.1.2014
Dlhoročne používané firemné logo sa stalo históriou. Symbolom našej firmy bude nové moderné logo a firemná identita, ktorými chceme komunikovať ch ... čítajte viac
Zmena sídla spoločnostiZmena sídla spoločnosti
2.10.2013
ul. Volgogradskej 13 v Prešove